Miera triedenia odpadu v roku 2020

Obec Orovnica zverejňuje v súlade so zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 6 informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok – 2020. Miera vytriedenia odpadu za rok 2020Stiahnuť Miera-vytriedenia-odpadu-za-rok-2020

COVID-19 – testovanie, február 2021 (IV)

Vážení občania,oznamujeme Vám, že  screeningové testovanie obyvateľov na COVID-19, sa bude konať v našej obci Orovnica : v sobotu, 27. februára 2021 v čase: od 07:00 do 12:00 hod.,  od 13:00 do 15:30 hod.posledný odber bude vykonaný o 15:15 hod.obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00 hod.                          na  odbernom mieste: Orovnica –  kultúrny dom – sála –  interiér Upozorňujeme Vás, že dospelí musia mať pri sebe občiansky preukaz, deti vo veku do 15 rokov preukaz poistenca v opačnom prípade nebudú pripustení k testovaniu. Opakovane dávame možnosť sa objednať na čas. Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať v rade. Žiadame občanov, aby boli tolerantní  a uprednostnili...

COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (III)

V sobotu 20.02.2021 sa uskutočnilo screeningové testovanie na COVID-19. Testovania sa zúčastnilo celkom 193 občanov, z toho 92 % občanov (178) s trvalým a prechodným pobytom v našej obci a 8 % občanov (15) z okolia. Z celkového počtu testovaných boli 3 pozitívne osoby, všetci s trvalým pobytom v našej obci.Naďalej upozorňujeme na povinné nosenie rúška, dodržiavanie epidemiologických opatrení s dôrazom na to najzákladnejšie : ROR – ruky, odstup, rúško a zákaz zhromažďovania.