Odpočet stavu vodomerov v mesiaci január 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje vlastníkom nehnuteľností v obci Orovnica, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebudú pracovníci vodárenskej spoločnosti v mesiaci január robiť odpočty vodomerov, ale si ich majú urobiť vlastníci nehnuteľností sami –odpočtom. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby si urobili odpočet stavov vodomerov a od 15.01.2021 do 24.01.2021nahlásili stavy vodomerov na obecný úrad :telefonicky : 045 68 56 655 mailom : obec@orovnica.eu Pri nahlásení je potrebné uviesť súpisné číslo nehnuteľnosti, dátum odpočtu a stav vodomeru. Obecný úrad následne odošle stavy vodomerov za všetky nehnuteľnosti na Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenia (zákaz) pre hromadné podujatia, prevádzky verejného stravovania, bohoslužbyod 23. decembra 2020 Vestník vlády čiastka 32_2020Stiahnuť Vestnik-vlady-ciastka-32_2020 Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19od 23. decembra 2020 Vestník vlády ciastka_31_2020Stiahnuť Vestnik-vlady-ciastka_31_2020 Opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 15. októbra final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10Stiahnuť final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 Opatrenia pre nosenie rúšok od 15. októbra final_opatrenia_ruska_15_10Stiahnuť final_opatrenia_ruska_15_10 Upravené opatrenia pre nosenie rúšok od 3. júna final_opatrenie_ruska_02_06Stiahnuť final_opatrenie_ruska_02_06 Upravené opatrenia pre prevádzky od 3. júna final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06Stiahnuť final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06 Zrušenie zákazu návštev od 3. júna opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020Stiahnuť opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020 Upravené opatrenia...