Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE-d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa 24. júna, t.j. v pondelokod 7:30 do 18:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci. dňa 9. júla, t.j. v utorokod 8:30 do 15:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné č. :176 – 202, 218, 219, 232, 250