Prerušenie dodávky el. energie v celej obci – 19.4.2023

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniachdistribučnej sústavy.Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:dňa 19. apríla 2022 t. j. stredaod 07:30 do 16:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obciČas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.