Zmena/zmeny vlastníctva nehnuteľností v roku 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018  nadobudli  nový majetok – nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom, prípadne zmenili sa vlastnícke vzťahy z dôvodu predaja alebo si budú žiadať o úľavy, v súlade so  všeobecne záväzným  nariadením obce č. 1/2018 zo dňa 15.12.2018 a v súlade so  zákonom o miestnych daniach a poplatkoch, že v termíne do 31. januára  2019 je potrebné nahlásiť takéto  zmeny podaním daňového priznania na daň z nehnuteľností, prípadne oznámiť zánik daňovej povinnosti alebo žiadať o uplatnenie príslušnej úľavy.

Upozornenie občanov – seniorov

Opäť skúšali dôverčivosť seniorov – tentoraz v okrese Žiar nad Hronom Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Upozornenie občanov – OR PZ Žiar nad HronomStiahnuť Upozornenie-občanov-OR-PZ-Žiar-nad-Hronom

Vianočné prianie

Prichádza čas vianočný, prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. V tomto krásnom čase sme všetci viacej vnímavejší, citlivejší k hodnotám ľudského života, kedy sme si všetci tak trocha bližší. Toto vianočné obdobie je čas, kedy sa otvárajú ľudské srdcia naplnené láskoua každý z nás v tomto období chce z tejto lásky venovať veľkú časť aj iným ľuďom, priateľom a známym. Posielam všetkým Vám tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach. Prajem Vám všetkým, z celého srdca, aby svetlo a teplo lásky z betlehemskej maštaľky naplnilo Vás osobne, Vaše rodiny a Vaše domovy. Nech Vás tento požehnaný...