Voľné pracovné miesto – správca bytových domov

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV v Obci Orovnica. Pracovný pomer na Dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 40 hodín mesačne, max. 10 hod. týždenne mzda dohodou Uprednostnení sú uchádzači s osvedčením na prevádzku zariadenia ČOV. Predpokladaný termín začiatku pracovného pomeru je 1. máj 2019 . Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č.96, 96652 Orovnica, v úradných hodinách alebo na tel.č. : 0917 811 909.

Detský pretek v love rýb

MO SRZ NOVÁ BAŇA usporiada tradičný otvárací detský pretek do 15 rokov 5. mája 2019 NOVÁ BAŇA Pretek sa uskutoční na vodnej nádrži TAJCH PROGRAM 13:15 – 13:45 prezentácia a žrebovanie 13:45 – 14:00 vnadenie 14:00 – 17:00 vyhodnotenie preteku, odovzdanie cien Boduje každá ulovená ryba súťažiaci si môžu ponechať jedného kapra 40 cm Pretekári súťažia na vlastné riziko štartovné je 1€ Popis trate :voda stojatábreh mierne zatrávnenýhĺbka 1 do 6 metrov KAŽDÝ PRETEKÁ NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE Výbor MO SRZNová Baňa Rybarske-preteky-2019

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov a suchej trávy v jarnom období, ale i počas celého roka, občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať a neuposlúchnuť zákaz vypaľovania suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a...