Upozornenie občanov – seniorov

Opäť skúšali dôverčivosť seniorov – tentoraz v okrese Žiar nad Hronom Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Upozornenie občanov – OR PZ Žiar nad HronomStiahnuť Upozornenie-občanov-OR-PZ-Žiar-nad-Hronom

Vianočné prianie

Prichádza čas vianočný, prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. V tomto krásnom čase sme všetci viacej vnímavejší, citlivejší k hodnotám ľudského života, kedy sme si všetci tak trocha bližší. Toto vianočné obdobie je čas, kedy sa otvárajú ľudské srdcia naplnené láskoua každý z nás v tomto období chce z tejto lásky venovať veľkú časť aj iným ľuďom, priateľom a známym. Posielam všetkým Vám tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach. Prajem Vám všetkým, z celého srdca, aby svetlo a teplo lásky z betlehemskej maštaľky naplnilo Vás osobne, Vaše rodiny a Vaše domovy. Nech Vás tento požehnaný...

Sv. Mikuláš v Orovnici

Starostka obce, Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku pri obecnom úrade v Orovnici, v spolupráci s Farským úradom Hronský Beňadik pozýva všetky deti na stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré sa uskutoční v sobotu 8. decembra 2018 o 10:15 hodine po sv. omši v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.