Výzva – udržiavanie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle...

Obmedzenia v súvislosti s COVID-19

SAD Zvolen (od 10. mája 2020) Oznam-Mimoriadna-zmena-CP-od-10.05.2020 Zabezpečenie preventívnej kontroly (hraničné priechody) 063_Príkaz_prezidenta_PZ_30.4. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Nová Baňa Úradné-hodiny-ÚPSVaR Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť OZNAM-Veolia Klientské centrá (úsek dokladov a dopravných evidencii, úsek okresných úradov a štátnych archívov) informacie-pre-obcanov-kc-ou