Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predložila informáciu o: – podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, – podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, – podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu, – upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec. Celé upozornenie bolo doručené na Obecný úrad v prípade požiadania bude občanom poskytnuté k nahliadnutiu.