Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, pracovisko Horná 77, Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňa 26.08.2019 v čase od 08.00 – 16.00 bude prerušenie telekomunikačnej prevádzky z dôvodu zmeny technológie  MTS,  v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v  lokalite Nová Baňa, Brehy, Orovnica, Tekovská Breznica. Za pochopenie ďakujeme.

Prerušená dodáva elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa 29. júla 2019 t. j. v pondelok, od 07:30 do 18:30 – bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci.