Voľné pracovné miesto

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnej mieste na obsadenie pracovnej pozícieREFERENT OBCE, ÚČTOVNÍK, ROZPOČTÁRv obci Orovnica.Pracovný pomer na pracovnú zmluvu, úväzok – 1,0 , pracovná zmluva na dobu určitú – do 31.08.2020.Mzda – podľa 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení skorších predpisov.Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prípadne 1. alebo 2. stupeň VŠprax aspoň 5 rokovPredpokladaný termín začatia je 17.06.2019.Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č. 96, 966 52 Orovnica v úradných hodinách, alebo na mob. tel. č.:0917 811 909

Voľné pracovné miesto – správca bytových domov

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV v Obci Orovnica. Pracovný pomer na Dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 40 hodín mesačne, max. 10 hod. týždenne mzda dohodou Uprednostnení sú uchádzači s osvedčením na prevádzku zariadenia ČOV. Predpokladaný termín začiatku pracovného pomeru je 1. máj 2019 . Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č.96, 96652 Orovnica, v úradných hodinách alebo na tel.č. : 0917 811 909.

Detský pretek v love rýb

MO SRZ NOVÁ BAŇA usporiada tradičný otvárací detský pretek do 15 rokov 5. mája 2019 NOVÁ BAŇA Pretek sa uskutoční na vodnej nádrži TAJCH PROGRAM 13:15 – 13:45 prezentácia a žrebovanie 13:45 – 14:00 vnadenie 14:00 – 17:00 vyhodnotenie preteku, odovzdanie cien Boduje každá ulovená ryba súťažiaci si môžu ponechať jedného kapra 40 cm Pretekári súťažia na vlastné riziko štartovné je 1€ Popis trate :voda stojatábreh mierne zatrávnenýhĺbka 1 do 6 metrov KAŽDÝ PRETEKÁ NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE Výbor MO SRZNová Baňa Rybarske-preteky-2019