Pomoc utečencom z Ukrajiny

V priebehu

pondelku 28.02.2022
utorku 01.03.2022
stredy 02.03.2022

sa bude na Obecnom úrade v Orovnici zbierať humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny (najmä pre deti a ženy).
Pomoc sa týka :
– trvanlivých potravín
– keksy pre deti
– hygienické potreby (mydlo, plienky pre deti, vložky pre ženy, toaletný papier, kuchynské utierky, papierové utierky)
– deky.
NIE oblečenie


Humanitárnu pomoc môžete doniesť na obecný úrad v čase

od 07.30 – 17.00 hodiny.

V stredu večer bude odovzdaná na odvoz do utečeneckých táborov.
Ďalšie možnosti pomoci budú oznamované priebežne spôsobom miestne obvyklým – miestny rozhlas, web stránka, munipolis.
Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

Mgr. Katarína Forgáčová, starostka obce a poslanci OZ