PoštaPOINT – zriadenie služby obcou

Obec Orovnica na základe spolupráce so Slovenskou poštou bude zriaďovať službu občanom s názvom PoštaPOINT,
zatiaľ len pre výdaj nedoručených balíkových zásielok. Služba sa bude postupne rozširovať.
Začiatok poskytovania uvedenej služby bude včas oznámený spôsobom v mieste obvyklým.