Pozvánka na púť

Pozývame Vás na púť Krista Kráľa
do Hronského Beňadika, 24. – 25. novembra 2018, pri ktorej bude farský kostol sv. Benedikta opáta a Panny Márie povýšený na diecéznu svätyňu.

plagat A3