Prerušená dodáva elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 29. júla 2019 t. j. v pondelok, od 07:30 do 18:30

– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci.