Prerušenie dodávky el. energie v celej obci – 19.4.2023

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy.
Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 19. apríla 2022 t. j. streda
od 07:30 do 16:30

– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci

Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.