Prerušenie dodávky el. energie v celej obci – 31.3.2023

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 31. marca 2023 t. j. v piatok,

od 07:30 h. do 16:30 h.

bez elektrickej energie budú všetky odberné miesta v obci.