Prerušenie dodávky elektrickej energie – 15.decembra 2023

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 15. decembra 2023 t. j. v piatok,

od 09:30 h. do 13:30 h.

bez elektrickej energie budú nasledovné odberné miesta v obci:

48
97 – 113
119
223
238
272