Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE-d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 24. júna, t.j. v pondelok
od 7:30 do 18:30
– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci.

dňa 9. júla, t.j. v utorok
od 8:30 do 15:30
– bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné č. :
176 – 202, 218, 219, 232, 250