Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 28. októbra 2020 t. j. v stredu,od 07:30 do 16:30

dňa 29. októbra 2020 t. j. vo štvrtok,  od 07:00 do 15:00

dňa 04. novembra 2020 t. j. v stredu, od 07:30 do 18:30


– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci.


Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.