Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa    03. novembra 2020  t. j.  utorok,      od 07:30 do 18:30

dňa    04. novembra 2020  t. j.  streda,      od 07:30 do 18:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci.

Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.