Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že dňa : 

07. 07. 2021
v čase od 08.30 – 15.30 

bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.
Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla:

154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175,
249.