Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že

dňa 13. 07. 2021 (utorok)
v čase 08.30 – 15.30 

bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.
Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla: 

48, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
223, 233, 238