Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že

dňa 16. 07. 2021 (piatok)
v čase 08.30 – 15.30 

bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.
Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla: 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,  127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153,
203, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
222, 230, 234, 257.