Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že

dňa 19. 07. 2021 (pondelok)
v čase  08.30 – 15.30 

bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.
Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,
30,31,32,33,34,35,36,37,38,
40,41,42,43,44,45,46,47,49,
50,51,52,53,54,55, 57,58,59,
60,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,76,77,78,79,
80,81,82,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,93,94,95,96,
110,220,221,230,
bytové domy 240 a 241