Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že

dňa 02. 08. 2021 (pondelok)
v čase 08.45 – 15.15

bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.

Bez elektrickej energie budú VŠETKY odberné miesta v obci.