Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE–D, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa 8.4.2019 t. j. v pondelok
od 07:30 do 18:30

– bez elektrickej energie budú všetky domácnosti a firmy v obci.