Oznamenie-o-strategickom-dokumente-Program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-Banskobystricky-kraj