REFERENDUM – ŠPECIÁLNE HLASOVANIE

Dňa 21. janurára 2023 sa uskutoční REFERENDUM 2023.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 občania, ktorí sa chcú zúčastniť hlasovania v Referende a majú potvrdené ochorenie, môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Títo občania sa musia sami telefonicky nahlásiť zapisovateľke špeciálnej okrskovej volebnej komisii v Žarnovici – Ing. Mariane Chovancovej – mobilné tel. číslo 0918 646 138.

Špeciálna volebná komisia ich navštívi počas volebného dňa v domácnostiach za dodržania epidemiologických opatrení.
Zapisovateľka špeciálnej okrskovej volebnej komisii zabezpečí príslušné oznámenia na obec a počas volebného dňa okrskovú volebnú komisiu v obci.