na_vedomie___zst_hronsky_benadik___z_tekovska_breznica___zst_nova_bana_rekonstrukcia_dopravnej_cesty___so_38_02_uprava_cesty_i65___verejna_vyhlaska_stavebne_povolenie_rozhodnutie