Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Hlavné dátumy – rozhodujúci okamih sčítania

Doba sčítania domov a bytov
od 1. júna 2020
do 12. februára 2021

Doba sčítania obyvateľov
od 15. februára 2021
do 31. marca 2021

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je :
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021

Usmernenie pre domy


Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky


Vzor-formulara_SK


LEGISLATÍVA PRE SODB 2021


Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Štatistického úradu č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania

Opatrenie Štatistického úradu č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Opatrenie Štatistického úradu č. 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta

Opatrenie Štatistického úradu č. 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

Opatrenie Štatistického úradu č. 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov