SLOVAKIA ENERGY – ukončenie pôsobenia na trhu s energiami

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY ako alternatívny dodávateľ elektrickej energie a plynu k termínu 30.09.2021 končí svoje pôsobenie na trhu s energiami.

V zmysle zákona má každý ich odberateľ čas v termíne do 30 dní, čo je 31.10.2021 povinnosť zmeniť svojho  dodávateľa elektrickej energie alebo plynu.
V prípade, že tak neurobí k 31.12.2021 bude automaticky preradení k dodávateľovi, kde bol pred tým, ako podpísal zmluvu o dodávke energii so spoločnosťou Slovakia energy.