Smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

 • Smútiace rodiny Krištofová a Lovecká s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 6.1.2021 v raňajších hodinách zomrel náš spoluobčan, p. Ján Petráš, bytom Orovnica č. 133,  vo  veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 9.1.2021 o 10:00 na miestnom cintoríne v Orovnici, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v kruhu najbližšej rodiny.
 • Smútiaca rodina Búryová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 3.12.2020 zomrel náš spoluobčan p. František Búry, bytom Orovnica č. 103, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 7.12.2020 o 13:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Škopcová a Šoucová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18.10.2020 zomrela naša spoluobčianka p. Alenka Škopcová, rod. Škopcová, bytom Orovnica č. 240, byt č. 4 vo veku 29 rokov. Pohrebné obrady budú dňa 22.10.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Prestavlkoch.
 • Smútiaca rodina Garajová a Mišíková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 12.9.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ľubomír Mišík, bytom Orovnica č. 135 vo veku 58 rokov. Modlitby za zosnulého budú v utorok, 15.9.2020 po svätej omši, ktorá bude o 8:00 v kostole sv. Jána Bosca v Orovnici a pohrebné obrady 15.9.2020 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne s odvozom na kremáciu.
 • Smútiaca rodina Forgáčová a Némethová z hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 9.7.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ján Forgáč, bytom Orovnica č. 207, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 14.7.2020 o 14:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Miháliková a Kokošková oznamuje, že dňa 2.4.2020 v podvečerných hodinách zomrela naša spoluobčianka pani Ľudmila Miháliková, rod. Kleinová, bytom Orovnica č. 193 vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 4.4.2020 o 14:00 na cintoríne v Rudne, okres Turčianske Teplice.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2020 zomrel náš spoluobčan a rodák z Malej Lehoty p. Ján Varga, vo veku 89 rokov, naposledy bytom Orovnica č. 49. Posledná rozlúčka v kruhu najbližšej rodiny bude v piatok 27.3.2020 o 14:00 na cintoríne v Malej Lehote.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 14.2.2020 zomrela naša najstaršia spoluobčianka, Angela Bratková, bytom Orovnica č.d. 70, vo veku 98 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok, 17.2.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 19.1.2020 zomrel náš spoluobčan, Ivan Závadský, bytom Orovnica č.d. 47, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.1.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 23.8.2019 zomrela naša spoluobčianka Katarína Priclová, rod. Gajdošová, bytom Orovnica č.d. 57, vo veku 82 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 26.8.2019, t.j. v pondelok, o 15:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 10.5.2019 vo večerných hodinách odišiel z našich radov náš spoluobčan Ján Krovina, bytom Orovnica č.d. 85, vo veku 55 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým, bude dňa 13.05.2019, t.j. v pondelok, o 14:00 svätá omša v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne. Modlitby za zosnulého budú v nedeľu, pred a  po svätej omši, ktorá bude o 9:30 h. v Kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.2.2019 vo večerných hodinách odišla z našich radov naša spoluobčianka Lucka Závadská, rod. Valencínová, bytom Orovnica č.d. 97, vo veku 27 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 22.02.2019, t.j. v piatok, o 14:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 3.12.2018 zomrela naša spoluobčianka Mária Forgáčová, rod. Novodomcová, vo veku 90 rokov.
  Modlitby za zosnulú budú dňa 5.12.2018 o 17.00 hod. v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6.12.2018, t.j. vo štvrtok, svätá omša bude o 14:00 v kostole sv. Don Bosca a pohrebné obrady po svätej omši v dome smútku na miestnom cintoríne
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.9.2018 zomrel náš spoluobčan,  Štefan Šmikniar, bytom Orovnica č.d. 50, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.09.2018, t.j. v sobotu, svätá omša bude o 10:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Ružena Šovčíková, rod. Horniaková, bytom Orovnica č.d. 173, vo veku 59 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 28.03.2018, t.j. v stredu, o 17:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 15.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Alžbeta Forgáčová, rod. Návarková, bytom Orovnica č.d. 207, vo veku 79 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17.03.2018, t.j. v sobotu, pohrebné obrady budú o 14:00 v dome smútku na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 17.2.2018 zomrel náš spoluobčan Ján Horniak, bytom Orovnica č.d. 21, vo veku 72 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20.02.2018, t.j. v utorok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 9.1.2018 zomrel náš spoluobčan Michal Židzik, bytom Orovnica, vo veku 48 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12.01.2018, t.j. v piatok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši pred kostolom. Telo zosnulého bude vyložené v dome smútku v čase od 13:00 do 14:00.