Smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

 • Smútiace rodiny Mišíková, Gelienová a Podušková s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 08.10.2021 odišiel na večnosť náš spoluobčan Ing. Ján Mišík, bytom Orovnica č. 128 vo veku 52 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13.10.2021 o 14.00 hodine na cintoríne v Orovnici s odvozom na kremáciu. Modlitby za zosnulého budú pred pohrebnými obradmi od 13.15 h. pred domom smútku.
 • Smútiace rodiny Forgáčová,  Marušková a Supuková s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 08.09.2021 odišla na večnosť naša spoluobčianka p. Irena Krovinová, rod. Forgáčová, bytom Orovnica č. 82 vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu, 11.09.2021 o 13:30 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulú budú od 12.45 h. pred pohrebnými obradmi v dome smútku.
 • Smútiaca rodina Zigová a Plačková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 04.08.2021 odišiel na večnosť náš rodák  p. Stanislav Zigo,  bytom Na lúkach 3, Levice (prechodne Orovnica č. 124)  vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu, 07.08.2021 o 10.00 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulého budú pol hodinu pred pohrebnými obradmi.
 • Smútiaca rodina Zigová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 04.08.2021 odišla na večnosť naša spoluobčianka p. Emília Halgašová, rod. Zigová, bytom Orovnica č. 22 vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude v piatok, 06.08.2021 o 15.00 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulú budú pol hodinu pred pohrebnými obradmi.
 • Smútiace rodiny Krištofová a Lovecká s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 6.1.2021 v raňajších hodinách zomrel náš spoluobčan, p. Ján Petráš, bytom Orovnica č. 133,  vo  veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 9.1.2021 o 10:00 na miestnom cintoríne v Orovnici, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v kruhu najbližšej rodiny.
 • Smútiaca rodina Búryová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 3.12.2020 zomrel náš spoluobčan p. František Búry, bytom Orovnica č. 103, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 7.12.2020 o 13:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Škopcová a Šoucová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18.10.2020 zomrela naša spoluobčianka p. Alenka Škopcová, rod. Škopcová, bytom Orovnica č. 240, byt č. 4 vo veku 29 rokov. Pohrebné obrady budú dňa 22.10.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Prestavlkoch.
 • Smútiaca rodina Garajová a Mišíková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 12.9.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ľubomír Mišík, bytom Orovnica č. 135 vo veku 58 rokov. Modlitby za zosnulého budú v utorok, 15.9.2020 po svätej omši, ktorá bude o 8:00 v kostole sv. Jána Bosca v Orovnici a pohrebné obrady 15.9.2020 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne s odvozom na kremáciu.
 • Smútiaca rodina Forgáčová a Némethová z hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 9.7.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ján Forgáč, bytom Orovnica č. 207, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 14.7.2020 o 14:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Miháliková a Kokošková oznamuje, že dňa 2.4.2020 v podvečerných hodinách zomrela naša spoluobčianka pani Ľudmila Miháliková, rod. Kleinová, bytom Orovnica č. 193 vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 4.4.2020 o 14:00 na cintoríne v Rudne, okres Turčianske Teplice.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2020 zomrel náš spoluobčan a rodák z Malej Lehoty p. Ján Varga, vo veku 89 rokov, naposledy bytom Orovnica č. 49. Posledná rozlúčka v kruhu najbližšej rodiny bude v piatok 27.3.2020 o 14:00 na cintoríne v Malej Lehote.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 14.2.2020 zomrela naša najstaršia spoluobčianka, Angela Bratková, bytom Orovnica č.d. 70, vo veku 98 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok, 17.2.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 19.1.2020 zomrel náš spoluobčan, Ivan Závadský, bytom Orovnica č.d. 47, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.1.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 23.8.2019 zomrela naša spoluobčianka Katarína Priclová, rod. Gajdošová, bytom Orovnica č.d. 57, vo veku 82 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 26.8.2019, t.j. v pondelok, o 15:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 10.5.2019 vo večerných hodinách odišiel z našich radov náš spoluobčan Ján Krovina, bytom Orovnica č.d. 85, vo veku 55 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým, bude dňa 13.05.2019, t.j. v pondelok, o 14:00 svätá omša v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne. Modlitby za zosnulého budú v nedeľu, pred a  po svätej omši, ktorá bude o 9:30 h. v Kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.2.2019 vo večerných hodinách odišla z našich radov naša spoluobčianka Lucka Závadská, rod. Valencínová, bytom Orovnica č.d. 97, vo veku 27 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 22.02.2019, t.j. v piatok, o 14:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 3.12.2018 zomrela naša spoluobčianka Mária Forgáčová, rod. Novodomcová, vo veku 90 rokov.
  Modlitby za zosnulú budú dňa 5.12.2018 o 17.00 hod. v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6.12.2018, t.j. vo štvrtok, svätá omša bude o 14:00 v kostole sv. Don Bosca a pohrebné obrady po svätej omši v dome smútku na miestnom cintoríne
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.9.2018 zomrel náš spoluobčan,  Štefan Šmikniar, bytom Orovnica č.d. 50, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.09.2018, t.j. v sobotu, svätá omša bude o 10:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Ružena Šovčíková, rod. Horniaková, bytom Orovnica č.d. 173, vo veku 59 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 28.03.2018, t.j. v stredu, o 17:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 15.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Alžbeta Forgáčová, rod. Návarková, bytom Orovnica č.d. 207, vo veku 79 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17.03.2018, t.j. v sobotu, pohrebné obrady budú o 14:00 v dome smútku na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 17.2.2018 zomrel náš spoluobčan Ján Horniak, bytom Orovnica č.d. 21, vo veku 72 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20.02.2018, t.j. v utorok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 9.1.2018 zomrel náš spoluobčan Michal Židzik, bytom Orovnica, vo veku 48 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12.01.2018, t.j. v piatok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši pred kostolom. Telo zosnulého bude vyložené v dome smútku v čase od 13:00 do 14:00.