Smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

  • Smútiaca rodina Volentierová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 16.09.2023 odišla na večnosť p. Helena Volentierová, rod. Šutková, bytom Orovnica č. 32 vo veku 84 rokov.
    Modlitby budú v pondelok 18.09.2023 po svätej omši, ktorá bude o 17.00 h. v kostole. Posledná rozlúčka bude v utorok 19.09.2023, o 15.00 h. svätá omša a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.