Smútočné oznamy

smutocna vetvicka

 

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

 

 

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 3.12.2018 zomrela naša spoluobčianka Mária Forgáčová, rod. Novodomcová, vo veku 90 rokov.
  Modlitby za zosnulú budú dňa 5.12.2018 o 17.00 hod. v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6.12.2018, t.j. vo štvrtok, svätá omša bude o 14:00 v kostole sv. Don Bosca a pohrebné obrady po svätej omši v dome smútku na miestnom cintoríne

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.9.2018 zomrel náš spoluobčan,  Štefan Šmikniar, bytom Orovnica č.d. 50, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.09.2018, t.j. v sobotu, svätá omša bude o 10:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Ružena Šovčíková, rod. Horniaková, bytom Orovnica č.d. 173, vo veku 59 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 28.03.2018, t.j. v stredu, o 17:00 na miestnom cintoríne.

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 15.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Alžbeta Forgáčová, rod. Návarková, bytom Orovnica č.d. 207, vo veku 79 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17.03.2018, t.j. v sobotu, pohrebné obrady budú o 14:00 v dome smútku na miestnom cintoríne.

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 17.2.2018 zomrel náš spoluobčan Ján Horniak, bytom Orovnica č.d. 21, vo veku 72 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20.02.2018, t.j. v utorok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.

 

 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 9.1.2018 zomrel náš spoluobčan Michal Židzik, bytom Orovnica, vo veku 48 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12.01.2018, t.j. v piatok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši pred kostolom. Telo zosnulého bude vyložené v dome smútku v čase od 13:00 do 14:00.