Smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

  • Smútiaca rodina Šutková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 16.04.2023 odišiel na večnosť p. Štefan Šutka, rod. Šutka, naposledy bytom Orovnica č. 67, vo veku nedožitých 82 rokov. Modlitby za zosnulého budú 17.04.2023 po svätej omši o 17.00 h. v kostole.
    Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu, 19.04.2023 o 15.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.