Smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

  • Smútiace rodiny Beňová a Vozárová s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 12.05.2024 odišiel na večnosť p. Pavel Beňo, bytom Orovnica č. 106, rodák z Jacoviec vo veku 54 rokov.
    Posledná rozlúčka v kruhu najbližšej rodiny bude v stredu, 15.05.2024 o 15.00 hodine v kostole Božieho milosrdenstva a na cintoríne v Jacovciach.