Starosta a členovia OZ

Starosta

Mobil:  0917 811 909
Mgr. Katarína Forgáčová

 

 

 

 

 

 

Mobil : 0917 911 909

 

Zástupca starostu

Jozef Forgáč

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Vladimír Brenkus
Jozef Forgáč
Ing. Karol Forgáč
Ing. Ján Kašuba
Miroslava Šmondrková

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Závadský

 

 

 

 

 

 

  • dňa  26.02.2016 sa vzdal mandátu poslanca OZ

 

Ján Forgáč

 

 

 

 

 

 

  • dňa 18.03.2016 sa vzdal mandátu poslanca OZ

 

Poslanecké obvody
obvod č. 1:
Vladimír Brenkus
rodinné domy súp. čísla: 1 – 36, 55, 242, 248

obvod č. 2:
Miroslava Šmondrková
rodinné domy súp. čísla: 37 – 53 (bez č. 48), 56, 96, 220, 221 a byty v bytových domoch súp. číslo 240, 241

obvod č. 3:
Ján Forgáč
rodinné domy súp. čísla: 54, 57 – 95, 255

obvod č. 4:
Ing. Karol Forgáč
rodinné domy súp. čísla: 48, 97 – 121, 223, 233, 238

obvod č. 5:
Jozef Forgáč
rodinné domy súp. čísla: 122 – 149, 230

obvod č. 6:
Ing. Ján Kašuba
rodinné domy súp. čísla: 150 – 153, 189 – 219, 222, 232, 234, 250, 252

obvod č. 7:
Ľubomír Závadský
rodinné domy súp. čísla: 154 – 188