Starosta a členovia OZ

Starosta

Mgr. Katarína Forgáčová

 

Zástupca starostu

Ján Forgáč

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ján Forgáč
Katarína Forgáčová
Elena Horniaková
Katarína Lisičanová
Milan Maruška

Poslanecké obvody


obvod č. 1: Horniaková Elena

rodinné domy súp. čísla: 1 -36, 55,220, 221,240, 241, 242, 248
(vrátane bytov v bytových domoch – súp. číslo 240,241)


obvod č. 2: Maruška Milan

rodinné domy súp. čísla: 37 – 53 (bez č. 48), 54-95, 255obvod č. 3: Forgáčová Katarína

rodinné domy súp. čísla: 48, 97-133, 223,233,238


obvod č. 4: Lišičanová Katarína

rodinné domy súp. čísla: 134 – 153, 197 – 217, 222, 234,257


obvod č. 5: Forgáč Ján

rodinné domy súp. čísla: 154 – 196, 218,219,232,250,252