Starosta a členovia OZ

Starosta

Mobil:  0917 811 909
Mgr. Katarína Forgáčová

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca starostu

Martin Ondrúšek

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Forgáč

 

Ing. Karol Forgáč

 

Ing. Ján Kašuba

 

Ing. Dana Mišíková
Ing. Dana Mišíková

 

Martin Ondrúšek
Martin Ondrúšek

 

Poslanecké obvody
obvod č. 1:
Ing. Karol Forgáč
rodinné domy súp. čísla: 1 -36, 55,220, 221,240, 241, 242, 248
(vrátane bytov v bytových domoch – súp. číslo 240,241)

obvod č. 2:
Martin Ondrúšek
rodinné domy súp. čísla: 37 – 53 (bez č. 48), 54-95, 255

obvod č. 3:
Jozef Forgáč
rodinné domy súp. čísla: 48, 97-133, 223,233,238

obvod č. 4:
Ing. Ján Kašuba
rodinné domy súp. čísla: 134 – 153, 197 – 217, 222, 234,257

obvod č. 5:
Ing. Dana Mišíková
rodinné domy súp. čísla: 154 – 196, 218,219,232,250,252