Staršie smútočné oznamy

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,

 nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas…

 • Smútiace rodiny Beňová a Vozárová s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 12.05.2024 odišiel na večnosť p. Pavel Beňo, bytom Orovnica č. 106, rodák z Jacoviec vo veku 54 rokov.
  Posledná rozlúčka v kruhu najbližšej rodiny bude v stredu, 15.05.2024 o 15.00 hodine v kostole Božieho milosrdenstva a na cintoríne v Jacovciach.
 • Smútiaca rodina Adamcová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 10.4.2024 odišla na večnosť p. Anna Adamcová, rod. Forgáčová,  bytom Orovnica č. 23,  vo veku 85 rokov. 
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v sobotu, 13.4.2024 o 14.00 h svätá omša v kostole Jána Bosca v Orovnici a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne.Modlitby za zosnulú budú od 13.15 h pred pohrebnou svätou omšou v kostole.
 • Smútiaca rodina Forgáčová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 28.01.2024 odišla na večnosť p. Katarína Forgáčová, rod. Návarková, naposledy bytom Orovnica č. 213 vo veku 87 rokov.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude stredu, 31.01.2024 o 13:00 svätá omša v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici. Modlitby za zosnulú budú v stredu 31.01.2024 pol hodinu pred pohrebnou svätou omšou.
 • Smútiaca rodina Debnárová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 09.12.2023 odišla na večnosť p. Mária Oslancová, rod. Debnárová,  bytom Malá Lehota č. 270, predtým Orovnica č. 154 (Polesie), vo veku 70 rokov. 
  Modlitby za zosnulú budú v nedeľu, 10.12.2023 pred a po svätej omši, ktorá bude o 9.30 h v kostole sv. Jána Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v pondelok, 11.12.2023 o 13.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Volentierová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 16.09.2023 odišla na večnosť p. Helena Volentierová, rod. Šutková, bytom Orovnica č. 32 vo veku 84 rokov.
  Modlitby budú v pondelok 18.09.2023 po svätej omši, ktorá bude o 17.00 h. v kostole. Posledná rozlúčka bude v utorok 19.09.2023, o 15.00 h. svätá omša a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiace rodiny Kašiarová, Polnišerová a Volentierová s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 08.09.2023 odišla na večnosť p. Helena Kašiarová, rod. Forgáčová, naposledy bytom Orovnica č. 54, vo veku 84 rokov. Modlitby za zosnulú budú v nedeľu, 10.09.2023 pred a po svätej omši, ktorá bude o 9.30 h v kostole sv. Jána Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v pondelok, 11.09.2023 o 16.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Gregušová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 20.08.2023 odišiel na večnosť p. Štefan Greguš, rod. Greguš, naposledy bytom Orovnica č. 121, vo veku 79 rokov. Modlitby za zosnulého budú v pondelok 21.08.2023 o 18.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v utorok, 22.08.2023 o 16.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Šutková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 03.08.2023 odišiel na večnosť p. Imrich Šutka,  naposledy bytom Orovnica č. 169 vo veku nedožitých 75 rokov. Modlitby za zosnulého budú v sobotu 05.08.2023 o 13.45 pred  svätou omšou v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v sobotu, 05.08.2023 o 14.30 h. zádušnou svätou omšou v rím. kat. kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodiny  Horniaková, Forgáčová, Ďuriačová, Pajerská, Rajnohová s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 14.06.2023 odišla na večnosť p. Marta Horniaková, rod. Šťastná, naposledy bytom Orovnica č. 241/1 vo veku  71 rokov. Modlitby za zosnulú budú v piatok 16.06.2023 po svätej omši o 18.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v sobotu, 17.06.2023 o 11.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Šutková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 16.04.2023 odišiel na večnosť p. Štefan Šutka, rod. Šutka, naposledy bytom Orovnica č. 67, vo veku nedožitých 82 rokov. Modlitby za zosnulého budú 17.04.2023 po svätej omši o 17.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu, 19.04.2023 o 15.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiace rodiny Forgáčová, Ďuriačová, Pajerská, Rajnohová a Horniaková s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 19.3.2023 odišiel na večnosť p. Blažej Forgáč, rod. Forgáč, naposledy bytom Orovnica č. 170, vo veku 85 rokov. Modlitby za zosnulého budú vo štvrtok 23.3.2023 o 17.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v piatok, 24.3.2023 o 14.30 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Forgáčová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 13.3.2023 odišiel na večnosť p. Ing. Ladislav Forgáč, rod. Forgáč, naposledy bytom Orovnica č. 181, vo veku 91 rokov. Modlitby za zosnulého budú v piatok 17.3.2023 o 12:00 v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v piatok, 17.3.2023 o 13:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Závadská s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 11.3.2023 odišiel na večnosť p. Jozef Závadský, rod. Závadský, naposledy bytom Orovnica č. 117, vo veku 87 rokov. Modlitby za zosnulého budú v pondelok 13.3.2023 o 16:00 v kostole. 
  Posledná rozlúčka zo zosnulým bude vo štvrtok, 16.3.2023 o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Snopková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 19.02.2023 odišiel na večnosť p. Ľudovít Snopko, rod. Snopko, naposledy bytom Orovnica č. 194, vo veku 66 rokov. Modlitby za zosnulého budú v stredu 22.02.2023 o 17:15 v kostole. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok, 23.02.2023 o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Hluzáková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 17.12.2022 odišiela na večnosť p. Irena Hluzáková, rod. Zigová, naposledy bytom Orovnica č. 240, vo veku 81 rokov. Modlitby za zosnulú budú v pondelok 19.12.2022 o 16.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v utorok, 20.12.2022 o 14.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiace rodiny Forgáčová a Porubská  s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 09.12.2022 odišla na večnosť p. Júlia Forgáčová, rod. Forgáčová, naposledy bytom Orovnica č. 132, vo veku 97 rokov. Modlitby za zosnulú budú v pondelok 12.12.2022 o 16.00 h. v kostole.
  Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v utorok, 13.12.2022 o 14.00 h. v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Forgáčová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 16.08.2022 v podvečerných hodinách odišla na večnosť p. Albína Lovecká, rod. Lovecká, naposledy bytom Orovnica č. 130 vo veku 87 rokov. Modlitby za zosnulú budú vo štvrtok 18.08.2022 o 18:00 v kostole a pol hodinu pred pohrebnou svätou omšou v piatok. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v piatok, 19.08.2022 o 14:00 svätá omša v kostole a pohrebné obrady po svätej omši v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiace rodiny Lovecká a Mišurová s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 26.02.2022 vo večerných hodinách odišla na večnosť p. Alžbeta Lovecká, rod. Horniaková, naposledy bytom Orovnica č. 175 vo veku 90 rokov. Modlitby za zosnulú budú v utorok 01.03.2022 o 17:00 v kostole. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v stredu, 02.03.2022 o 13:00 v cintoríne v Orovnici.
 • Smútiace rodiny Mišíková, Gelienová a Podušková s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 08.10.2021 odišiel na večnosť náš spoluobčan Ing. Ján Mišík, bytom Orovnica č. 128 vo veku 52 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13.10.2021 o 14.00 hodine na cintoríne v Orovnici s odvozom na kremáciu. Modlitby za zosnulého budú pred pohrebnými obradmi od 13.15 h. pred domom smútku.
 • Smútiace rodiny Forgáčová,  Marušková a Supuková s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 08.09.2021 odišla na večnosť naša spoluobčianka p. Irena Krovinová, rod. Forgáčová, bytom Orovnica č. 82 vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu, 11.09.2021 o 13:30 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulú budú od 12.45 h. pred pohrebnými obradmi v dome smútku.
 • Smútiaca rodina Zigová a Plačková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 04.08.2021 odišiel na večnosť náš rodák  p. Stanislav Zigo,  bytom Na lúkach 3, Levice (prechodne Orovnica č. 124)  vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu, 07.08.2021 o 10.00 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulého budú pol hodinu pred pohrebnými obradmi.
 • Smútiaca rodina Zigová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 04.08.2021 odišla na večnosť naša spoluobčianka p. Emília Halgašová, rod. Zigová, bytom Orovnica č. 22 vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude v piatok, 06.08.2021 o 15.00 na miestnom cintoríne v Orovnici, modlitby za zosnulú budú pol hodinu pred pohrebnými obradmi.
 • Smútiace rodiny Krištofová a Lovecká s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 6.1.2021 v raňajších hodinách zomrel náš spoluobčan, p. Ján Petráš, bytom Orovnica č. 133,  vo  veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 9.1.2021 o 10:00 na miestnom cintoríne v Orovnici, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v kruhu najbližšej rodiny.
 • Smútiaca rodina Búryová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 3.12.2020 zomrel náš spoluobčan p. František Búry, bytom Orovnica č. 103, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 7.12.2020 o 13:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Škopcová a Šoucová s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18.10.2020 zomrela naša spoluobčianka p. Alenka Škopcová, rod. Škopcová, bytom Orovnica č. 240, byt č. 4 vo veku 29 rokov. Pohrebné obrady budú dňa 22.10.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Prestavlkoch.
 • Smútiaca rodina Garajová a Mišíková s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 12.9.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ľubomír Mišík, bytom Orovnica č. 135 vo veku 58 rokov. Modlitby za zosnulého budú v utorok, 15.9.2020 po svätej omši, ktorá bude o 8:00 v kostole sv. Jána Bosca v Orovnici a pohrebné obrady 15.9.2020 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne s odvozom na kremáciu.
 • Smútiaca rodina Forgáčová a Némethová z hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 9.7.2020 zomrel náš spoluobčan p. Ján Forgáč, bytom Orovnica č. 207, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 14.7.2020 o 14:00 svätá omša v kostole sv. Jána Bosca a pohrebné obrady po svätej omši na cintoríne v Orovnici.
 • Smútiaca rodina Miháliková a Kokošková oznamuje, že dňa 2.4.2020 v podvečerných hodinách zomrela naša spoluobčianka pani Ľudmila Miháliková, rod. Kleinová, bytom Orovnica č. 193 vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 4.4.2020 o 14:00 na cintoríne v Rudne, okres Turčianske Teplice.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2020 zomrel náš spoluobčan a rodák z Malej Lehoty p. Ján Varga, vo veku 89 rokov, naposledy bytom Orovnica č. 49. Posledná rozlúčka v kruhu najbližšej rodiny bude v piatok 27.3.2020 o 14:00 na cintoríne v Malej Lehote.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 14.2.2020 zomrela naša najstaršia spoluobčianka, Angela Bratková, bytom Orovnica č.d. 70, vo veku 98 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok, 17.2.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 19.1.2020 zomrel náš spoluobčan, Ivan Závadský, bytom Orovnica č.d. 47, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.1.2020, svätá omša o 14:00 v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 23.8.2019 zomrela naša spoluobčianka Katarína Priclová, rod. Gajdošová, bytom Orovnica č.d. 57, vo veku 82 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 26.8.2019, t.j. v pondelok, o 15:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 10.5.2019 vo večerných hodinách odišiel z našich radov náš spoluobčan Ján Krovina, bytom Orovnica č.d. 85, vo veku 55 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým, bude dňa 13.05.2019, t.j. v pondelok, o 14:00 svätá omša v kostole a pohrebné obrady po svätej omši na miestnom cintoríne. Modlitby za zosnulého budú v nedeľu, pred a  po svätej omši, ktorá bude o 9:30 h. v Kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.2.2019 vo večerných hodinách odišla z našich radov naša spoluobčianka Lucka Závadská, rod. Valencínová, bytom Orovnica č.d. 97, vo veku 27 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 22.02.2019, t.j. v piatok, o 14:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 3.12.2018 zomrela naša spoluobčianka Mária Forgáčová, rod. Novodomcová, vo veku 90 rokov.
  Modlitby za zosnulú budú dňa 5.12.2018 o 17.00 hod. v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6.12.2018, t.j. vo štvrtok, svätá omša bude o 14:00 v kostole sv. Don Bosca a pohrebné obrady po svätej omši v dome smútku na miestnom cintoríne
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 18.9.2018 zomrel náš spoluobčan,  Štefan Šmikniar, bytom Orovnica č.d. 50, vo veku 71 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.09.2018, t.j. v sobotu, svätá omša bude o 10:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 24.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Ružena Šovčíková, rod. Horniaková, bytom Orovnica č.d. 173, vo veku 59 rokov.
  Občianska rozlúčka so zosnulou bude dňa 28.03.2018, t.j. v stredu, o 17:00 na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 15.3.2018 zomrela naša spoluobčianka Alžbeta Forgáčová, rod. Návarková, bytom Orovnica č.d. 207, vo veku 79 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17.03.2018, t.j. v sobotu, pohrebné obrady budú o 14:00 v dome smútku na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 17.2.2018 zomrel náš spoluobčan Ján Horniak, bytom Orovnica č.d. 21, vo veku 72 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20.02.2018, t.j. v utorok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši na miestnom cintoríne.
 • Smútiaca rodina oznamuje, že dňa 9.1.2018 zomrel náš spoluobčan Michal Židzik, bytom Orovnica, vo veku 48 rokov.
  Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12.01.2018, t.j. v piatok, svätá omša o 14:00 v kostole a rozlúčka po svätej omši pred kostolom. Telo zosnulého bude vyložené v dome smútku v čase od 13:00 do 14:00.