Sv. Mikuláš v Orovnici

Starostka obce, Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku pri obecnom úrade v Orovnici, v spolupráci s Farským úradom Hronský Beňadik pozýva všetky deti na stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré sa uskutoční v sobotu 8. decembra 2018 o 10:15 hodine po sv. omši v kostole sv. Don Bosca v Orovnici.

Mikuláš - plagát 2 2018