TESTOVANIE COVID-19 v našej obci (-1-)

V tomto týždni dňa 31. októbera a 01. novembera  bude prebiehať operácia „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ – celoplošné testovanie na COVID-19 – prvá etapa.

Podľa doteraz platných informácií (27.10.2020 – 16.00 h), v našej obci bude testovanie prebiehať len v sobotu – 31.októbra 2020, pričom pracovný tím bude pracovať od 07.00 do 22.00,  samotné testovanie bude prebiehať od 08.00 – 20.00.
Testovanie bude prebiehať v našej obci  podľa súpisných čísel domov, aby sa zbytočne netvorili  a nezhromažďovali sa občania. Keďže stále prichádzajú nové pokyny, pričom niektoré, čo platili včera, už dnes neplatia, rozpis súpisných čísel po časoch sa stále upravuje a predpokladáme, že definitívne rozdelenie budeme mať počas zajtrajšieho dňa, t. j. 28.10.2020.
Priestory pre testovanie boli dňa 26.10.2020 schválené armádou SR a aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva a testovať sa bude v priestoroch kultúrneho domu.  
Testovanie bude  zabezpečovať 6 členný pracovný tím, z toho  dvaja pracovníci administratívy, dvaja zdravotnícky pracovníci, príslušník armády SR a príslušník PZ SR. Súčasne budú pomáhať aj traja dobrovoľníci.
Testovať sa budú prednostne občania vo veku 10 rokov až 65 rokov, v prípade záujmu sa môže dať otestovať aj mladšie deti, či starší občania. Deti do 15 rokov sa budú identifikovať preukazom poistenca a deti od 15 rokov a dospelí s občianskym preukazom. Bez predloženia identifikačného preukazu nebude možné otestovať občana, bude si musieť ísť po doklad domov a opakovane čakať do radu na testovanie.

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce a predseda krízového štábu v obci Orovnica