Triedený odpad

Miera triedenia odpadu v roku 2023

Miera triedenia odpadu v roku 2022

Miera triedenia odpadu v roku 2021

Miera triedenia odpadu v roku 2020

Miera triedenia odpadu v roku 2019

Miera triedenia odpadu v roku 2018

Triedený odpad – pomôcka  ( klikni TU )

Konáre, halúze, trávu, sená a a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo.

Termín zberu takéhoto druhu odpadu bude včas oznámený prostredníctvom miestnych oznamov obvyklým spôsobom.

Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb (žltá-plasty, modrá-papier, zelená-sklo, červená-kovy, biela-tetrapaky). Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.

Dôrazne upozorňujeme občanov, že 1100 l kontajnery, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpady z cintorína !!!

Plagat_stlaceny-odpad-je-dobry-odpad_A4

Plagat_Co_kam_patri

ENVIPAK-poplatky-za-odpad

Plagát-triedenia-odpadov

ENVI-23460_plagat_Kava_4Q