Verejné prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva

Oznamujeme občanom, že prvé prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva za účasti investora bude :

vo štvrtok, 20. mája 2021
o 16.00 h.
v sále kultúrneho domu

Občania, ktorí majú záujem sa zúčastniť tohto prerokovania, sa musia vopred nahlásiť na obecný úrad do stredy – 19. mája 2021 do 15.30, vzhľadom na priestor sály, aby sme v prípade väčšieho záujmu mohli rozdeliť prerokovanie na 2x, vzhľadom na epidemiologickú situáciu.
Aj keď núdzový stav je od polnoci 15. mája 2021 zrušený, stále platí mimoriadna situácia.


Zámer Mobilného strediska obehového hospodárstva