Vianočné prianie

Prichádza čas vianočný, prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
V tomto krásnom čase sme všetci viacej vnímavejší, citlivejší k hodnotám ľudského života,
kedy sme si všetci tak trocha bližší. Toto vianočné obdobie je čas, kedy sa otvárajú ľudské srdcia
naplnené láskoua každý z nás v tomto období chce z tejto lásky venovať veľkú časť aj iným ľuďom,
priateľom a známym.
Posielam všetkým Vám tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach.
Prajem Vám všetkým, z celého srdca, aby svetlo a teplo lásky z betlehemskej maštaľky
naplnilo Vás osobne, Vaše rodiny a Vaše domovy. Nech Vás tento požehnaný čas naplní
svojimi darmi, láskou, pokojom, porozumením, vzájomnou úctou, dobrým zdravím
a požehnaním a to nielen počas Vianoc, ale aj počas celého nastávajúceho roka 2019.
Prajem Vám pokojné, milosti plné a radostné prežitie týchto nastávajúcich vianočných
a novoročných sviatkov.


Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce

Vianočné-prianie-2019