Voľby do VÚC 2017

 

Výsledky volieb

Obec Orovnica   –       volebný okrsok č. 1

Počet zapísaných voličov                                                                      470    (vrátane cudzincov)

volieb sa zúčastnilo                                                                                144   voličov   ( 30,64 %)

 

počet odovzdaných platných hlasov pre voľbu predsedu VÚC       136

počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný:

 

Baňák  Viliam, Ing.                                                                                   1

Gálik Miroslav, PaedDr.                                                                           3

Greksa Pavel, Ing.                                                                                    0 

Juhaniak Martin, Mgr.                                                                           12

Kantor Michal, Mgr.                                                                                 0

Kašper Igor, Ing.                                                                                     16 

Klus Martin, doc. PhDr., PhD., MBA                                                      2

Kökény Vojtech, Mgr.                                                                               1

Kotleba Marián, Ing., Mgr.                                                                     55

Lunter Ján, Ing.                                                                                       40

Mičev Stanislav, PhDr., PhD.                                                                    1 

Očovan Zdenek, Ing.                                                                                 0

Pivovarčiová Alena, PhDr.                                                                        0

Saktor Ivan, Mgr.                                                                                       0

Sásik Jozef, Ing.                                                                                        1

Šimko Jozef, JUDr.                                                                                   1 

Urbáni Milan, MUDr., CSc, MPH                                                              3

 

počet odovzdaných platných hlasov pre voľbu poslancov VÚC       136

počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný:

 

Cimra Miroslav, Mgr.                                                                               8

Danko Kamil                                                                                           44

Gavora Svetozár, Ing.                                                                             16

Havran Ján, Mgr.                                                                                    66

Karáč Miroslav                                                                                          3

Kološka Juraj, Mgr.                                                                                15

Šniager Rudolf                                                                                         21

Šurjanský Marián, PhDr.                                                                       39

Tomáš Ján, Ing.                                                                                       29

 

Definitívne výsledky volieb do Banskobystrického samosprávneho kraja

 

predseda VÚC   –    Lunter Ján, Ing. – nezávislý kandidát

 

poslanci za obvod 12 – Žarnovica

 Danko Kamil (Smer SD)  

 Havran Ján, Mgr.  (Smer SD)