Voľné pracovné miesto

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnej mieste na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT OBCE, ÚČTOVNÍK, ROZPOČTÁR
v obci Orovnica.

Pracovný pomer na pracovnú zmluvu, úväzok – 1,0 , pracovná zmluva na dobu určitú – do 31.08.2020.

Mzda – podľa 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení skorších predpisov.

Požiadavky:
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prípadne 1. alebo 2. stupeň VŠ
prax aspoň 5 rokov

Predpokladaný termín začatia je 17.06.2019.

Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č. 96, 966 52 Orovnica v úradných hodinách, alebo na mob. tel. č.:
0917 811 909