Výkup papiera 16.9.2021

Vo štvrtok 16.09.2021 sa uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Harmasan.


Výkup sa uskutoční nasledovne:

od 16.00 hodiny – pred Požiarnou zbrojnicou

od 16.15 hodiny – v Doline pri moste

od 16.30 hodiny – na križovatke pri Nezábudke

od 16.45 hodiny – pred bývalým bufetom

od 17.00 hodine – na moste pri cintoríne

Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Zber sa bude realizovať za každého počasia.