Zápisnica z okrskovej volebnej komisie v Orovnici – 1. kolo Voľby Prezidenta SR