Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predložila informáciu o:
– podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,
– podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,
– podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu,
– upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec.

Celé upozornenie bolo doručené na Obecný úrad v prípade požiadania bude občanom poskytnuté k nahliadnutiu.