Zápis do Materskej školy Tekovská Breznica

ZŠ s MŠ v Tekovskej Breznici oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem o predprimárne vzdelávanie detí v Materskej škole, že zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2021 / 2022 bude prebiehať v dňoch :

od 03. mája 2021 do 14. mája 2021
v čase od 12.00 – 14.00 h
v budove materskej školy

Prosíme rodičov, aby si na zápis priniesli

  • vypísanú prihlášku s podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa
  • rodný list dieťaťa

Prihlášku si môžete vytlačiť z internetovej stránky obce alebo vyzdvihnúť v pracovnom čase aj na Obecnom úrade v Orovnici.
V prípade nejasností kontaktujte telefónne číslo Materskej školy v Tekovskej Breznici :
045 / 686 13 70