Zápis pre školský rok 2021/2022 – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica pozýva zákonných zástupcov budúcich prváčikov na Zápis pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch riaditeľne školy.

S pretrvávaním mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a znížením mobility ľudí sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prosíme zákonných zástupcov, aby si na zápis priniesli:

  • prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
  • vlastné písacie potreby,
  • respirátor, rukavice,
  • negatívny výsledok RT-PCR testu alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania.


TEŠÍME SA NA VÁS!

Kolektív ZŠ s MŠ Tekovská Breznica