Zber biologického odpadu (konáre, tráva,…)

V priebehu budúceho týždňa, t. j. od 9.4.2018 do 15.4.2018 je možné vyložiť biologický odpad – haluzinu, konáre, trávu na vyhradené skládky, a to :

  • pred bufetom
  • v doline pri moste na betónovom paneli
  • oproti rodinnému domu súpisné číslo 100
  • oproti súpisnému číslu 153
  • v hornom konci pred súp. číslom 74
  • v dolnom konci pred súp. číslom 55
  • pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.

Žiadame občanom aby na uvedené miesta dávali čisto rastlinno-biologický odpad, nakoľko sa v predchádzajúcich obdobiach medzi odpadom nachádzalo sklo, plechovice, drôty, kamene a iný odpad z dvorov.

Žiadame občanov o dodržiavanie pokynov.