Zber pneumatík

Od 1.1. 2022 je zberné miesto pre zber pneumatík pri požiarnej zbrojnici.

Zberajú sa každý pondelok a každú stredu v čase od 12.00 do 14.30.
Je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť, pričom každý odovzdávajúci občan obce musí podpísať evidenčný list o odovzdaní pneumatík.

Upozorňujeme občanov, že zberné miesto v areáli bývalého Roľníckeho družstva v Orovnici je ZRUŠENÉ a je zakázané nosiť sem pneumatiky!!!