Žiadosť o zaslanie pripomienok k novému cestovnému poriadku

Vážení občania,

nový grafikon pre rok 2023 vstúpil do platnosti 11. decembra 2022. Prezentuje zmeny dopravnej obsluhy vyplývajúce zo schváleného Plánu dopravnej obslužnosti SR. Týkajú sa zrušenia, ako aj nahradenia niektorých autobusových spojov i vlakových spojov.

Tieto úpravy vzbudili medzi cestujúcimi výhrady a vyvolali aj mnohé polemiky, najmä s ohľadom na študentov a ľudí pravidelne dochádzajúcich týmito spojmi do práce, školy v oboch smeroch.

Obec Orovnica  v spolupráci s Mestom Nová Baňa a ostatnými obcami Mikroregiónu požiada o prehodnotenie nového grafikonu.
Z uvedeného dôvodu Vás chceme poprosiť o zaslanie pripomienok k cestovnému poriadku :

do 15.1.2023
na emailovú adresu:  obec@orovnica.eu

Ďakujeme za Vaše pripomienky.